Het (laten) schrijven van je verhaal kan van grote therapeutische waarde zijn. Mensen vinden er vaak aanvaarding, vergeving en rust door na of tijdens een ernstige ziekte, na het verlies van een dierbare of na het betrokken zijn bij een (ernstig) ongeval met grote gevolgen. Naast inzicht, levert een boek ook herinneringen op, anekdotes, en toont het een karakter en dromen en een boodschap voor de toekomst.

 

Een echt goed geschreven levensverhaal, gedrukt en gebonden, leidt tot veel vreugde van alle betrokkenen en de generaties die na je komen. Veel mensen beginnen er dan ook vol goede moed aan, maar het blijkt in 98 {6b99410bb6ab8fadc4550a0e61d6fb2be472859ead593b44c4044511ebc64542} van de gevallen niet mee te vallen. Jammer genoeg stoppen veruit de meeste mensen er dan ook binnen enkele weken weer mee.

 

Het is ook niet gemakkelijk om je eigen leven op deze manier in kaart te brengen; je staat er zelf veel te veel middenin.

 

Wij bieden je hierbij de mogelijkheid om jouw verhaal door een ervaren en toegewijde schrijver, met interesse in wat jij te vertellen hebt, te laten schrijven. Als je dit inspirerende avontuur met ons aangaat, heb jij over drie maanden een kostbaar boek in je handen; het boek over jouw leven.

 

Aan het schrijven van uw levensverhaal zijn kosten verbonden. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze en de kosten.